Bandivali Vidya Mandir Trust

Board Members
Shri Purushottam Vasant Dewoolkar

Shri Purushottam Vasant Dewoolkar

Secretary cum Managing Trustee

Shri Suresh Yeshavant Bondse

Shri Suresh Yeshavant Bondse

Treasurer

Shri Vijay Balkrishna Mahadik

Shri Vijay Balkrishna Mahadik

Chairman

Smt. Sundar Govind Patkar

Smt. Sundar Govind Patkar

Trustee

Mrs. Anuradha Ashok Deshpande

Mrs. Anuradha Ashok Deshpande

Trustee